De hoofdactiviteiten van het bedrijf zijn:

  • Verwerking en afbraak van de olieafvalproducten;
  • Milieureiniging bij zeer zware vervuilingen;
  • Bodem- en grondwatersanering.

De olie-industrie is onlosmakelijk verbonden met de negatieve impact op de natuurlijke hulpbronnen. Toch zijn er tegenwoordig veel innovatieve ontwikkelingen die in staat zijn om de gevaarlijke invloed op het milieu te minimaliseren.

Echter wordt de milieuschade en mate van het vervuilingsgevaar niet door alle bedrijven correct ingeschat.

Ons bedrijf richt zich op de ontwikkeling en hulp bij de milieureiniging waaronder de verwerking en afbraak van de oliedrab en andere soort afval staan centraal. Wij realiseren de diepte van het probleem en daarom organiseren we ook de bodem- en grondwatersaneringsprojecten.

Gezien de omvang van de vervuiling en de gevolgen ervan doen we er alles aan om ons werk zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk te maken. We proberen een geheel andere, nieuwe, innovatieve niveau te bereiken. Daarom maken we gebruik van Europese middelen en technologieën. We werken samen met de investeerders uit EU die ook innovatieve oplossingen kunnen bieden op het gebied van verwerking en afbraak van olieproducten en de bodemsanering. Door het samen te combineren met de ideeën van onze experts kunnen we maximale resultaten bereiken.

I M Finance B.V. – op weg naar de toekomst!